22 november 2019

Arbete på Bruksgatan

Från och med den 24 september påbörjas ett vägarbete på Bruksgatan. Vi planerar att hålla vägen öppen och ber därför trafikanter om förståelse att hålla en låg hastighet förbi vägarbetet.

Arbetet beräknas vara klart om 4 veckor. Gatubelysningen kommer vara delvis avstängd under första delen av arbetet.

22 nov 15:50
Arbetet klart

28 okt 11:48
Räcke och asfaltering
Arbetet beräknas att vara färdigställt inom två veckor om allt går som planerat. Det som återstår är att montera räcke samt asfaltering.

24 sep 07:00
Vägarbete
Vi ber trafikanter om förståelse att hålla en låg hastighet förbi vägarbetet.