2 april 2019

Återställningsarbete på Fridhemsvägen

Idag startar återställningsarbetet på Fridhemsvägen efter höstens va-arbete. Vi planerar att hålla vägen öppen och ber därför boende och trafikanter om förståelse att hålla en låg hastighet förbi vägarbetet.

2 apr 07:48
Kantstenssättning
Kantstenssättningen beräknas att vara klart till slutet av april och därefter kommer vägen att asfalteras till sommaren.