13 mars 2018

Avbrott i vattenleveransen på Kapellvägen

Tisdagen den 13 mars får våra kunder på Kapellvägen 29-39 avbrott i vattenleveransen klockan 08-12:30. Avbrottet beror på arbete i ledningsnätet.

En vattenpost vid korsningen Pilängsvägen - Södra Djupdalsvägen kommer att finnas öppnad för avhämtning av dricksvatten. Observera att närliggande fastigheter/område kan också beröras av avbrottet. 

*****************************************

Nu fungerar vattenleveransen normalt igen. Tänk på att när vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och tryckförändringar (luft) kan förekomma. Låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut igen.

13 mar 10:14
Vattenleveransen fungerar normal igen

12 mar 14:57
Avbrott i vattenleveransen på Kapellvägen