6 december 2019

Begränsad framkomlighet vid Jonas Wenströms väg

På grund av återställningsarbete efter en lagad läcka i fjärrvärmenätet är det begränsad framkomlighet i trafiken vid Jonas Wenströms väg.

6 dec 14:54
Arbetet är klart
Trafik framkomligheten är återställd.

29 nov 14:00
Begränsad framkomlighet