5 december 2018

Byte av vattenledningar på Fridhemsvägen

Ledningsbytet är uppdelat i tre etapper där etapp 1 är färdigt. Etapp 2 startar vecka 33 och projektet fortsätter sedan under hösten 2018.

5 dec 07:49
Vecka 49
Arbetet med ledningarna är nu slutfört. Asfaltering utav hela gatan kommer att ske framåt sommaren 2019.

25 sep 13:48
Vecka 39 startar etapp 3
Etapp 3 startar vecka 39. Grävarbetet kommer att medföra periodvisa störningar i vattenleveransen under dagtid. Fridhemsvägen 19-23 kommer att bli avstängd för genomfart. Boende på de adresserna ombeds parkera på tillfällig parkering vid återvinningsstationen. Observera att störningarna i vattenleveransen kan komma att även påverka boende på Grenadjärsvägen, Husarvägen och Pionjärvägen.

8 aug 08:46
Vecka 33 startar etapp 2
Etapp 2 startar vecka 33. Grävarbetet kommer att medföra periodvisa störningar i vattenleveransen under dagtid. Fridhemsvägen 10-19 kommer att bli avstängd för genomfart. Boende på de adresserna ombeds parkera på tillfällig parkering vid återvinningsstationen. Observera att störningarna i vattenleveransen kan komma att även påverka boende på Grenadjärsvägen, Husarvägen och Pionjärvägen.

27 jun 11:34
Etapp 1 i projektet klart och etapp 2 startar vecka 33