Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in
24 maj 2022

Nya ledningar på Högalid

Idag påbörjas ett större arbete på Högalid där vatten- och avloppsledningar ska bytas ut och en tredje ledning för dagvatten ska anläggas. Arbetet förväntas pågå en bit in på 2022.

Nya ledningar
I området rinner idag regnvattnet ner till avloppssystemet som bl.a. medför att avloppspumpar blir överbelastade vid kraftiga regn, det kan leda till onödiga stopp och driftproblem med källaröversvämningar som eventuell följd. I samband med att de två befintliga ledningarna byts ut, dricksvatten och spill, kommer vi därför att anlägga en tredje separat ledning för dagvatten. En anpassning för både klimat och samhälle.

Arbetet beräknas pågå under hela 2021 och en bit in på år 2022.

Begränsad framkomlighet
Arbetet sker på Södermalmsvägen, del av Kapellvägen, Mertens väg och Högalidsvägen. Under arbetets gång kommer delar av dessa vägar stängas av i etapper och framkomligheten kommer att vara begränsad.

Information till boende i området
Boende som berörs av arbetet har fått information om vad som kommer att ske. Mer information kommer att tilldelas löpande under arbetets gång, per etapp.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller via kundservice@finspangstekniska.se

24 maj 08:15
Ledningsarbetet slutfört
Arbetet börjar närma sig sitt slut, vi har återställningsarbete kvar att utföra.

11 maj 08:00
Kort avbrott i vattenleveransen
Idag, den 11 maj kl. 08.00 blir det ett kort avbrott i vattenleveransen. Därefter kommer trycket att vara lägre än normalt. Detta beror på att de nya serviserna kopplas in och det provisoriska vattnet kopplas bort.

6 apr 13:00
Kort avbrott i vattenleveransen
Idag, den 6 april blir det ett kort avbrott i vattenleveransen på Högalidsvägen mellan kl. 13.00-14.00. Vattnet kan komma tillbaka tidigare än beräknat. När vattnet kommer tillbaka kan det förekomma missfärgningar och tryckförändringar (luft). Låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut.

30 mar 09:05
Arbete pågår
På torsdag 31/3 fortsätter ledningsarbetet in på den sista biten av Högalidsvägen. Boende längst in på vägen har fått brev om att parkera bilen på annan plats under ca 3 veckor framöver. Tänk på att inte blockera postlådor, sopkärl eller infarter.

16 mar 08:24
Kort avbrott i vattenleveransen
Idag, den 16 mars blir det ett kort avbrott i vattenleveransen på Högalidsvägen mellan kl. 09.30-11.00. Vattnet kan komma tillbaka tidigare än beräknat. När vattnet kommer tillbaka kan det förekomma missfärgningar och tryckförändringar (luft). Låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut.

26 jan 15:20
Arbete pågår

26 jan 10:17
Kort avbrott i vattenleveransen
Idag, den 26 januari blir det ett kort avbrott i vattenleveransen för ett fåtal fastigheter på Högalidsvägen mellan kl. 11.00-13.00. Vattnet kan komma tillbaka tidigare än beräknat. Detta berör Högalidsvägen 2-7 och 9. När vattnet kommer tillbaka kan det förekomma missfärgningar och tryckförändringar (luft). Låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut.

11 jan 12:38
Arbete pågår

11 jan 09:04
Avbrott i vattenleveransen Högalidsvägen
Vi behöver stänga av vattenleveransen för boende på Högalidsvägen kl. 10.00 tisdag den 11 januari. Vattenleveransen förväntas vara tillbaka till ca kl. 12.00. När vattnet kommer tillbaka kan det förekomma missfärgningar och tryckförändringar (luft). Låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut.

10 jan 07:59
Korsning Högalidsvägen-Södermalmsvägen avstängd
Idag påbörjar vi etapp 4 som sträcker sig längst Högalidvägen. Vi börjar i korsningen Högalid-Södermalmsvägen och därmed kommer denna korsning att vara avstängd. Boende nedanför korsningen på Södermalmsvägen hänvisas till att ta den temporära vägen som gjorts ner mot Slottsvägen.

23 nov 07:13
Temporär asfaltering
En bit av Södermalmsvägen asfalteras med en temporär asfalt för att underlaget ska hålla sig på plats i backen under vinter/vår. Ordentlig asfaltering av området sker under sommarhalvåret 2022.

22 okt 15:50
Arbete pågår
Vi öppnar åter upp kapellvägen för trafik och fortsätter arbetet in på Mertens väg.

8 sep 14:19
Arbete pågår
Nu påbörjar vi etapp tre i arbetet och håller till vid Kapellvägen.

12 aug 08:00
Arbetet återupptas v.33
Arbetet återupptas v.33. Försening på grund av oförutsägbar händelse.

12 jul 05:00
Semesteruppehåll
Från och med v. 28 tar vi semesteruppehåll i 3-4 veckor. Information har skickats ut till boende i området.

19 maj 09:45
Arbete pågår

19 maj 08:00
Planerat avbrott i vattenleveransen
Onsdag den 18 mars kl. 08.00-11.00 behöver vi stänga av vattenleveransen till ett antal fastigheter i området Högalid. Avbrottet beror på ett arbete i ledningsnätet. Detta berör Åsvägen 2. Södermalmsvägen 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18 & 20, Kapellvägen 12 och Gröna vägen 19.

17 mar 08:27
Arbete pågår

16 mar 08:00
Planerat avbrott i vattenleveransen
Tisdag den 16 mars kl. 08.00-12.00 behöver vi stänga av vattenleveransen till ett antal fastigheter i området Högalid/Lugnet. Avbrottet beror på ett arbete i ledningsnätet där en ventil ska installeras. Detta berör Hela De Geers väg, Södermalmsvägen 2-6, 8 och 10, Lugna vägen 3, Gröna vägen 2 och Norrköpingsvägen 12.

9 mar 09:30
Arbetet påbörjas
Under dagen kommer vi att etablera oss på platsen och göra oss redo för etapp 1 som sträcker sig från där Södermalmsvägen börjar upp till Åsvägen.