18 maj 2018

Trafikstörning på Sundsvägen

Under vecka 17-18 pågår gatuarbete på Sundsvägen vilket medför begränsad framkomlighet för trafikanter i området.

Vi kommer att jobba med Sundsvägen från koloniområdet och mot avloppsreningsverket. Arbetet kommer att medföra begränsad framkomlighet och vi ber alla trafikanter vara uppmärksamma på arbetsfordon och ta det extra lugnt i området.

******************************

Nu är schaktarbetet klart och vi förbereder för asfaltering vilket kommer att utföras under juni månad.

20 apr 15:21
Trafikstörning på Sundsvägen

18 maj 15:06
Schaktarbetet klart