8 juni 2018

Trafikstörning på Sundsvägen

Under vecka 17-18 pågår gatuarbete på Sundsvägen vilket medför begränsad framkomlighet för trafikanter i området.

Vi kommer att jobba med Sundsvägen från koloniområdet och mot avloppsreningsverket. Arbetet kommer att medföra begränsad framkomlighet och vi ber alla trafikanter vara uppmärksamma på arbetsfordon och ta det extra lugnt i området.

******************************

Nu är schaktarbetet klart och vi förbereder för asfaltering vilket kommer att utföras under juni månad.

*******************************

Under vecka 23 kommer Sundsvägen asfalteras. Enligt plan kommer detta göras torsdagen den 7 juni. Mer information om framkomlighet, tider och trafik kommer vartefter.

8 jun 07:46
Asfalteringsarbetet klart.

4 jun 10:59
Asfaltering av Sundsvägen från och med torsdag 7 juni klockan 18:00 till och med fredag 8 juni klockan 06:00. Arbetet medför att Sundsvägen mellan Bangårdsvägen och Axsäters avloppsreningsverk stängs för genomfart under den tidsperioden.

28 maj 07:52
Förberedelse för asfaltering

18 maj 15:06
Schaktarbetet klart

20 apr 15:21
Trafikstörning på Sundsvägen