24 mars 2020

Upptagning av sand och grus

Den 24 mars börjar vi med att sopa upp grus och sand från gång- och cykelvägar.

Tänk lite extra på var du parkerar din bil och tänk också på att börja förbereda trottoarer och gångvägar vid din fastighet. Om du ser till att sopa ut all sand och allt grus på gatan innan vi kommer så ser vi till att sopa upp det. Nedan listas ett preliminärt körschema som visar när vi planerar att komma till respektive området.

Preliminärt körschema:

v.13-14 Gång- och cykelbanor
v.14 Lotorp
v.15 Centrum
v.15-16 Grosvadsområdet
v.16 Hårstorp
v.16-17 Östermalm
v.17 Norrmalm
v.17-18 Högby & Mellangrind
v.18 Svälthagen
v.18 Nyhem
v.18-19 Viggestorp
v.19 Falla
v.19 Industriområdet & Skäggebyvägen

Obs! Körschemat är preliminärt och kan komma att ändras.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller kundservice@finspangstekniska.se


24 mar 06:00
Upptagning av sand och grus påbörjas
Vi kommer att börja med att sopa gång- och cykelvägar.