24 maj 2019

Varggropsvägen 8 avstängd för genomfart under vecka 20

Under vecka 20 kommer vi att reparera fjärrvärmeledningar vid Varggropsvägen 8 som kommer att bli avstängd för genomfart. Grävningsarbete kommer även att ske vid Hovslagarevägen och Kanalgatan utan att trafiken påverkas.

24 maj 13:28
Arbetet är slutfört

13 maj 08:00
Reparation av fjärrvärmeledningar vecka 20