14 juni 2020

Vattenläcka i Byle

På grund av en vattenläcka är Byle utan dricksvatten.

Ett dricksvattensläp kommer att ställas upp vid Tisnarevägen 2 för hämtning av dricksvatten senare under kvällen.

14 jun 23:18
Vattenleveransen fungerar normalt

14 jun 20:29
Dricksvattensläp kommer senare under kvällen
Dricksvattensläp placeras vid Tisnarevägen 2