Återvinning & avfall

Det kan bero på att:

  • din tunna inte var framställd på hämtningsdagen
  • din tunna står för långt från hämtningsstället, högst 5 meter
  • din tunna är felvänd, den ska ha hjulen vända mot vägen där sopbilen kommer
  • det inte var skottat fram till tunnan
  • vägen inte var framkomlig för sopbilen

Om ditt kärl inte har blivit tömt ska entreprenören lämnat en folder där orsaken förklaras.

Det finns ett antal förutsättningar för sophämtningen reglerade i Finspångs kommuns Avfallsplan och Renhållningsordning som beslutats av kommunfullmäktige. Gällande avfallsplan är från 2014. 

Det är dessa förutsättningar som vi på Finspångs Tekniska arbetar utifrån för att sköta renhållningen i kommunen och det är dessa förutsättningar våra entreprenörer får när vi handlar upp tjänster som t ex sophämtning. 


Vägen och platsen för ditt sopkärl är sophämtarnas arbetsplats. Därför är framkomligheten och tillgängligheten till ditt sopkärl viktigt. I Finspångs kommuns Avfallsplan och renhållningsordning som beslutats av kommunfullmäktige. står det att dragavståndet får vara högst 5 meter. Om synnerliga skäl finns kan man ansöka om tillstånd för längre dragavstånd hos kommunen.

Sjömansäng återvinningscentral har lördagsöppet en gång i månad mellan klockan 09.00-13.00 och två gånger i maj, juni och september . Du hittar samtliga datum här.

Problemet med att ha öppet flera helger grundar sig som i mycket annat i en kostnadsfråga. Om vi jämförs med kommuner med liknande invånarantal har vi bra öppettider. Kommuner med 5-6 gånger fler invånare har betydligt större ekonomiska resurser och kan ha mer helgöppet. 

Öppettiderna har successivt ökats och antal lördagar från 11 st till 15-16 per år samt tiden 9-12 har utökats till 9-13. Vi planerar för ytterligare ökade öppettider inför 2020!

Glöm inte bort att alla återvinningsstationer är öppna dygnet runt, där kan ni lämna förpackningar, tidningar och småbatterier samt i vissa fall även kläder och skor.


För att hålla koll på dina hämtningsdagar finns olika alternativ. Det enklaste, om du har en smartphone är att ladda ner vår app Hemkollen. Med Hemkollen kan du lägga in din adress och få en notis kvällen innan vi kommer. 

Du kan även logga in med Bank ID på Mina sidor eller kontakta vår kundservice, kundservice@finspangstekniska.se eller 0122-851 80.

Om du märker att dina sopor inte har blivit hämtade ber vi dig avvakta till nästa dag. Vid en eventuell försening i sophämtningen försöker vi alltid köra ikapp så snart vi kan. Om ditt kärl inte har blivit tömt dagen efter vänligen kontakta kundservice, kundservice@finspangstekniska.se, eller 0122-851 80. 



Kontakta vår kundservice, kundservice@finspangstekniska.se, eller 0122-851 80. 

I första hand försöker vi laga det som gått sönder annars byts kärlet ut.

Ja. Avbrott eller ändring i sophämtningen måste vara längre än sex månader för att du ska få avdrag på avgiften.

Det beror på tömningsintervall och storlek på kärl. Läs mer om priser och avgifter här.

Under 2020 hämtar vi grovsopor hos en- och tvåfamiljshus under veckorna 7, 15, 21, 27, 33, 38, 45, 51 och hos fritidshus under veckorna 21, 27, 33, 38. 

För att få hämtning måste en beställning göras via kundservice senaste fredagen veckan innan. Kundservice@finspangstekniska.se eller 0122-851 80. 

Om du är osäker på vad som räknas som grovsopor kan du läsa om det här.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvarar för återvinningsstationerna och deras skötsel. Gör en felanmälan hos deras kundtjänst,0200-88 03 11 eller besök deras webbplats, www.ftiab.se.

Sortering och återvinning fungerar precis som sport och träning. Övning ger färdighet. Kunskap hjälper dig göra rätt och efteråt känner du dig nöjd och belåten. Vi har samlat en sorteringsguide här. Om du laddar ner vår app Hemkollen får du dessutom guiden direkt i telefonen.

Vi kommer starta matavfallsinsamling inför år 2021 enligt ett regeringsbeslut. Frågan har diskuterats tidigare men inga beslut har tagits av politikerna.

Vilket system för insamling är dock inte klart ännu.

Enligt ett regeringsbeslut nyligen har Förpackning och Tidnings Insamlingen (FTI) ansvaret för att samla in förpackningar, vi har avvaktat med att starta upp insamling på grund av detta.

Vi inväntar FTI:s utredning om hur de ska samla in förpackningar i Finspång innan vi går in i eventuellt samarbete med FTI angående insamling av förpackningar.