03 september 2018

Vad tycker du?

Tillsammans gör vi Finspång till en underbar kommun att bo och leva i, nu startar undersökningen.

Vad tycker du?

Framöver kan det hända att ni blir uppringda av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) för att bli tillfrågad om att delta i undersökningen rörande vår verksamhet och insats för samhället. 

I och med ert deltagande är ni som kund med och bidrar till det fortsatta arbetet tillsammans med oss för ett hållbart och väl fungerande samhälle.