06 april 2018

Dags för sandupptagning

Nu börjar upptagningen av vintersand och grus. Målet är att vara klar till mitten av maj.

Gi4adklvoewtmvcfcm1y

Vi startar med de prioriterade gång- och cykelvägarna och fortsätter sedan med det övriga vägnätet och Finspångs centrum. Sandupptagningen kan orsaka besvär med buller och damm och vi ber om överseende för detta. Ett tips kan vara att vänta med fönstertvätt och liknande tills vi sopat klart. 

Vi ber fastighetsägare att innan torsdagen den 12 april:

  • sopa sandningsgrus från gångbanor och trottoarer utmed sin fastighet, ut på gatan. 
  • beskära/klippa eventuell växtlighet som hänger över kör- och gångbanor så att vi kommer åt med sopmaskinen.