14 maj 2020

Miljöbilen hämtar hushållens farliga avfall

Låt inte farligt avfall ligga hemma och i värsta fall orsaka olyckor, brand eller förgiftningar. Lämna det till miljöbilen istället! Lördag den 16 maj hämtar miljöbilen farligt avfall runt om i kommunen.

Miljöbilen hämtar hushållens farliga avfall

Lördagen den 16 maj kommer miljöbilen till följande platser för att hämta upp hushållens farliga avfall.

Ort                                       Plats                                                      Klockan

Hävla                           ÅVS F.d Affären                          09.00-09.30
Rejmyre                      ÅVS P-plats Folkets Hus           09.45-10.15
Lotorp                         ÅVS Lorebergsvägen                 10.45-11.00
Igelfors                        ÅVS Affären                                 11.30-12.00
Grytgöl                        ÅVS Källgårdsvägen                  12.30-13.00
Ljusfallshammar       ÅVS F.d Affären                           13.15-13.45
Hällestad                    ÅVS Pizzerian                              14.00-14.30
Sonstorp                     ÅVS Affären                                 14.45-15.15

Vad kan man lämna till miljöbilen?

Det är inte lätt att hålla koll på allt som är giftigt, explosivt, frätande, smittbärande eller skadligt för miljön. Därför ska du lämna allting som känns osäkert till miljöbilen!

Exempel på farligt avfall

  • Produkter med varningstexter 
  • Färg och lösningsmedel 
  • Omärkta flaskor/burkar/lådor
  • Förbjudna bekämpningsmedel (dyker ofta upp vid flytt)
  • Kvicksilver i produkter (t.ex. termometrar, dörrklockor, knappbatterier)
  • Bly i produkter och färg (t.ex. bilbatterier, blymönja)
  • Härdare, starka syror och baser (t.ex. ammoniak)
  • Skadedjursgifter (t.ex. kalciumkarbid – livsfarligt)
  • Annat? På Sorteringsguiden får du besked.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller kundservice@finspangstekniska.se