04 september 2019

Miljöbilen svänger förbi

Passa på att rensa hemma, miljöbilen kommer till återvinningsstationerna i kommunens ytterområden 7 september. Låt inte farligt avfall ligga hemma och i värsta fall orsaka olyckor, brand eller förgiftningar. Lämna det till miljöbilen istället.

Miljöbilen svänger förbi

Farligt avfall måste hanteras ansvarsfullt. Därför ska du personligen lämna ditt farliga avfall till Miljöbilens personal. Tack på förhand.

Förutom farligt avfall kan du lämna lysrör och glödlampor till Miljöbilen. Andra former av avfall, som till exempel grovsopor, löser du på annat sätt. Information om detta och annat finns under Hemmets avfall.

Det är inte lätt att hålla koll på allt som är giftigt, explosivt, frätande, smittförande eller skadligt för miljön. Därför ska du lämna allting som känns osäkert till Miljöbilen.

Exempel på farligt avfall

  • Produkter med varningstexter 
  • Färg och lösningsmedel 
  • Omärkta flaskor/burkar/lådor
  • Förbjudna bekämpningsmedel (dyker ofta upp vid flytt)
  • Kvicksilver i produkter (t.ex. termometrar, dörrklockor, knappbatterier)
  • Bly i produkter och färg (t.ex. bilbatterier, blymönja)
  • Härdare, starka syror och baser (t.ex. ammoniak)
  • Skadedjursgifter (t.ex. kalciumkarbid – livsfarligt)

Vi sorterar ditt farliga avfall och återvinner så mycket som möjligt. Behållare kan ofta gå till materialåtervinning medan större delen av avfallet blir bränsle i energi- och värmeproduktionen. Restprodukter som inte kan återvinnas går till säker slutförvaring.

Miljöbilen kommer till återvinningsstationerna (ÅVS) enligt nedanstående schema:

Hävla ÅVS Affären 09.00-09.30

Rejmyre ÅVS P-plats Folkets Hus 09.45-10.15

Lotorp ÅVS Lorebergsvägen 10.45-11.00

Igelfors ÅVS Affären 11.30-12.00

Grytgöl ÅVS Källgårdsvägen 12.30-13.00

Ljusfallshammar ÅVS Busshållplats, Örebrov. 13.15-13.45

Hällestad ÅVS Örebrov. 14.00-14.30

Sonstorp ÅVS Affären 14.45-15.15