Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in
04 september 2020

Miljöbilen på rundtur i Finspångs kommun!

Låt inte farligt avfall ligga hemma och i värsta fall orsaka olyckor, brand eller förgiftningar. Lämna det till miljöbilen istället! Lördag den 5 september hämtar miljöbilen farligt avfall runt om i kommunen.

Miljöbilen på rundtur i Finspångs kommun!

Lördag den 5 september kommer miljöbilen till följande platser för att hämta upp hushållens farliga avfall.

Hävla 09.00-09.30 (ÅVS F.d Affären)
Rejmyre 09.45-10.15 (ÅVS P-plats Folkets Hus)
Lotorp 10.45-11.00 (ÅVS Lorebergsvägen)
Igelfors 11.30-12.00 (ÅVS Affären)
Grytgöl 12.30-13.00 (ÅVS Källgårdsvägen)
Ljusfallshammar 13.15-13.45 (ÅVS F.d Affären)
Hällestad 14.00-14.30 (ÅVS Pizzerian)
Sonstorp 14.45-15.15 (ÅVS Affären)

Vad kan man lämna till miljöbilen?

Det är inte lätt att hålla koll på allt som är giftigt, explosivt, frätande, smittbärande eller skadligt för miljön. Därför ska du lämna allting som känns osäkert till miljöbilen!

Exempel på farligt avfall

- Produkter med varningstexter
- Färg och lösningsmedel
- Omärkta flaskor/burkar/lådor
- Förbjudna bekämpningsmedel (dyker ofta upp vid flytt)
- Kvicksilver i produkter (t.ex. termometrar, dörrklockor, knappbatterier)
- Bly i produkter och färg (t.ex. bilbatterier, blymönja)
- Härdare, starka syror och baser (t.ex. ammoniak)
- Skadedjursgifter (t.ex. kalciumkarbid – livsfarligt)
- Annat? På Sorteringsguiden får du besked.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller kundservice@finspangstekniska.se