29 juli 2019

Rejmyre 1 - 4 augusti

I helgen är det Skogsröjet i Rejmyre vilket kan komma att påverka vattenförsörjning i området. Tänk därför gärna lite extra på din vattenförbrukning.

Rejmyre 1 - 4 augusti

Den 2-3 augusti arrangeras festivalen Skogsröjet i Rejmyre. På grund av utökat och omfördelat vattenuttag så kan det i vissa delar av ledningsnätet uppstå ändrade driftsförhållanden. Antagligen kommer du inte att märka någon skillnad alls i din vattenleverans. Med vid enstaka tider/platser kan det hända att vattenleveransen påverkas och du kan därför uppleva ett lägre vattentryck än normalt. 

Följ gärna våra tips under helgen för att blir vattensmart:

  • Använd gärna vatten, men under ansvarsfullt uttag.
  • Om du har möjlighet flytta din vattenanvändning till rätt tidpunkt (natt, kväll, före/efter festivalen) är det tacksamt. 
  • Om du får en störd vattenleverans, prova igen lite senare så ska leveransen vara återställd. Om inte, kontakta vår kundservice.
  • Använd kallvatten för att avlägsna händelsevis luft och/eller missfärgningar i vattnet.
  • Finspola i toaletten om det är möjligt. Det är den knappen som vanligt vis är lite mindre än den ena.    

Vi önskar alla en trevlig festivalupplevelse!