25 Mars 2020

Sandupptagningen är igång!

Vårtecknet vi alla väntat på! Det har blivit dags att sopa upp grus och sand från kommunens gator och gång- och cykelvägar.

Sandupptagningen är igång!

Tänk lite extra på var du parkerar din bil och tänk också på att börja förbereda trottoarer och gångvägar vid din fastighet. Om du ser till att sopa ut all sand och allt grus på gatan innan vi kommer så ser vi till att sopa upp det. Nedan listas ett preliminärt körschema som visar när vi planerar att komma till respektive området.

Preliminärt körschema:

v.13-14 Gång- och cykelbanor
v.14 Lotorp
v.15 Centrum
v.15-16 Grosvadsområdet
v.16 Hårstorp
v.16-17 Östermalm
v.17 Norrmalm
v.17-18 Högby & Mellangrind
v.18 Svälthagen
v.18 Nyhem
v.18-19 Viggestorp
v.19 Falla
v.19 Industriområdet & Skäggebyvägen

Obs! Körschemat är preliminärt och kan komma att ändras.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0122-851 80 eller kundservice@finspangstekniska.se