27 maj 2019

Trafikinformation inför O-Ringen vecka 30

I slutet av juli kommer världens största orienteringstävling till Finspång. Det blir mycket folk i rörelse och du som bor nära tävlingsområdet och rör dig i närheten kan påverkas under tävlingsdagarna 22-23 juli.

Trafikinformation inför O-Ringen vecka 30

Under vecka 30 i sommar kommer O-Ringen till Kolmården, Finspång och Norrköping. O-Ringen är världens största orienteringstävling som pågår i fem dagar och har cirka 18 000 tävlande. Två etapper avgörs vid Arena Grosvad i Finspång och tre etapper vid Yxbacken utanför Norrköping. För dig som bor i närheten av dessa områden vill vi informera om att det kommer vara mycket folk i rörelse, både i samhället och skogarna runt omkring.

Butbro

Måndag och tisdag (22-23 juli) kommer busskonvojer från Himmelstalund till Arena Grosvad trafikera genom Butbro kontinuerligt kl. 7-17. Retur till Norrköping går via Gronvägen. Separat tur/retur väg för busstrafiken är vald för att minimera bilar genom Butbro och trafikstockning i Vibergarondellen.

Hårstorp

Parkering för de som kommer med bil är förlagd till ängarna mellan Dollarstore/KL Industri och Hårstorp. Deltagarna kommer därifrån gå till Arena Grosvad. Gronvägen kommer att vara avstängd för biltrafik dagtid måndag och tisdag (22-23 juli) i riktning Viberga till Grosvad.

Grosvad

För deltagare som kommer med bil över Skärblacka / Örebro är planerade att parkera på Industrins parkeringar i centrala Finspång måndag och tisdag (22-23 juli). Därifrån går de till Arena Grosvad. Tisdag 23 juli är merparten av startplatserna förlagda i utkanten på Norrmalm. Räkna med ett lämmeltåg. Var gärna varsam och försiktig om du ska ut och köra bil.

Högby

Måndag 22 juli är startplatserna för mountainbike-orientering (MTB-O) förlagd till närheten av Bönnern. Delar av Vallonvägen kommer att vara avstängd dagtid på grund av säkerhetsskäl för alla cyklister som kommer att passera där på vägen från Arena Grosvad till Bönnern.

Ramstorp

Måndag och tisdag (22-23 juli) ber vi er att vara varsamma och försiktiga när ni åker på Ramstorpsvägen. O-Ringen kommer att ha tävlande som passerar vägen. Vi kommer att skylta upp vara dessa passager kommer att vara och även ha trafikvakter utställda.

Lotorp

Måndag 22 juli kommer en del av våra orienterare passera genom Lotorp och tisdagen 23 juli kommer våra cyklande deltagare att starta och passera i området kring Lotorp. Då det är en del deltagare i området de dagarna ber vi dig om extra uppmärksamhet och visad förståelse.

Planering och information

Boende i de närmsta berörda områdena kommer att få mer detaljerad information med utskick från kommunen. För mer information besök kommunens hemsida som hålls uppdaterad: www.finspang.se/oringen