17 december 2018

Varför ska jag sortera bort plastförpackningar när det behövs bränsle till värmeverket?

På Finspångs återvinningscentral Sjömansäng arbetar Ulf som avfallschef. En viktig utgångspunkt i arbetet på Sjömansäng är att förmedla vikten av att sortera bort plastförpackningar ur hushållssoporna för återvinning istället för att det ska eldas upp.

Varför ska jag sortera bort plastförpackningar när det behövs bränsle till värmeverket?

I Finspång eldas allt brännbart avfall i vårt värmeverk som sedan genererar värme via fjärrvärmesystemet till invånarna. Varför ska man då sortera bort plastförpackningarna när vi behöver bränsle till pannan på värmeverket? Ulf svarar att det är mycket bättre att återvinna platsen till nya produkter än vad det är att förbränna materialet ur ett miljömässigt perspektiv. Vart kan man som kommuninnevånare i Finspång då lämna sina utsorterade plastförpackningar? Runt om i kommunen finns det 17 stycken obemannade återvinningsstationer och Sjömansäng återvinningscentral där man kan lämna sina plastförpackningar i containrar. Bor man hos Vallonbygden kan det även finnas möjlighet att lämna förpackningarna i anslutning till fastigheten. En del bostadsrättsföreningar har även den servicen gentemot sina boende. 

Varför är det bara förpackningar av plast som ska utsorteras och läggas i återvinningscontainern för plastförpackningar och inte alla saker som är av plast? Retursystemet för alla förpackningar bekostas av de som tillverkar förpackningarna via deras gemensamma bolag som heter Förpacknings & Tidningsinsamlingen AB (FTIAB),  de vill bara  ha den plast som de ansvarar för i sina återvinningscontainrar. 

Som avslutande fråga undrar vi vad man kan använda återvunnet plats till för nya produkter? 1 ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till 84 000 st blomkrukor. Ett ton plastförpackningar motsvarar cirka ett ton olja. Mjuka plastförpackningar (polyeten) återvinns bland annat till bärkassar, sopsäckar och plastmöbler. Ett kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med 2 kilo, jämfört med tillverkning av ny plast! Så för varje liten plastförpackning som du sorterar ut från dina hushållssopor gör du en stor insats för miljön, så enkelt, eller hur!