Till dig som är entreprenör eller fastighetsägare

Som ett led i vårt arbete med arbetsmiljöfrågor har vi utarbetat en handbok som ska fungera som stöd och information till de entreprenörer som anlitas för projekt eller utförande av ett arbete inom någon av våra verksamheter.

Kvittenser

Från och med den 1 mars 2012 måste samtliga entreprenörer genom att skicka in underskrivna kvittenser innan arbetet påbörjats visa att de tagit del av informationen och de olika regler och rutiner som finns vid respektive anläggning/verksamhet.

Finspångs fjärrvärmenät är närmare 8 mil långt och förser cirka 900 fastigheter med värme och varmvatten. För att kvalitetssäkra leveransen av fjärrvärme färgas fjärrvärmevattnet grönt vilket är en effektiv metod för att spåra läckor i ledningsnätet och i fastigheternas fjärrvärmeväxlare. Det gröna färgämnet är godkänt av Livsmedelsverket och används även till schampo och diskmedel.

Färgen                                                           

Färgämnet Pyranin är ett fluorescerande grönt natriumsalt som använts i svenska fjärrvärmenät sedan slutet av 80-talet för att effektivt kunna söka läckor. Medlet används även i schampo och diskmedel. Pyranin färgar inte textilier, hud eller hår och är kontrollerat och godkänt av Livsmedelsverket.  

Grönt vatten utomhus

De flesta läckor finns utomhus och eftersom färgämnet Pyranin är fluorescerande kan de också spåras med hjälp av UV-lampa. Upptäcker du grönfärgat vatten på marken eller i vattensamlingar ringer du vår kundtjänst på telefon 0122-851 80. Ju snabbare vi hittar läckan desto snabbare kan den lagas.

Grönt vatten i bostaden

Läcker fastighetens fjärrvärmeväxlare kan kranvattnet bli grönt. Bor du i hyresfastighet eller bostadsrätt ska du kontakta din fastighetsägare. Bor du i villa och värmeväxlarens garantitid på två år gått ut bör du kontakta en VVS-installatör som kontrollerar, lagar eller byter ut värmeväxlaren.