Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Teknisk information gällande fjärrvärme

Är du fastighetsägare, rörinstallatör eller konsult? På den här sidan får du övergripande föreskrifter och anvisningar. Längst ner på sidan finns länkar för nedladdning av detaljerade bestämmelser, och i undermenyn hittar du anpassade checklistor. Frågor? Kontakta gärna kundservice.


Kontakta oss i god tid för godkännande

Som ledningsägare åligger det Finspångs Tekniska att säkerställa ett fungerande och säkert fjärrvärmenät. Därför finns det krav på att alla ingrepp som kan påverka fjärrvärmenätet ska godkännas i förväg av Finspångs Tekniska.

Det betyder att du ska kontakta oss för godkännande i god tid innan något som helst arbete påbörjas på kundens fastighet eller dess värmesystem, som kan påverka fjärrvärmeförbrukningen eller fjärrvärmenätet. Samma krav på godkännande i förväg gäller även inför byte, reparation eller ombyggnad av fjärrvärmecentral. Du kontaktar oss via kundservice.

Anmäl planerade åtgärder till Finspångs Tekniska

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för att installation eller ombyggnad av fjärrvärmecentralen sker enligt branschens gällande regler. Vid installation eller ombyggnation av en större fjärrvärmecentral (ej småhus), gäller att fastighetsägaren/rörinstallatören ska skicka dimensioneringsunderlag, kopplingsprinciper och situationsplan till Finspångs Tekniska för granskning. Vid installation eller ombyggnation av fjärrvärmecentraler i småhus gäller att märke och modell på fjärrvärmecentralen ska skickas in till Finspångs Tekniska för granskning. Du behöver skicka underlaget till vår kundservice senast 14 dagar innan arbetet ska utföras.

Provtryckning, mätarmontage och besiktning

Primärsidan på alla fjärrvärmecentraler ska provtryckas, inklusive anläggningar i småhus. Detta gäller för samtliga typer av nyinstallationer, reparationer och vid förändringar i befintliga anläggningar som kräver provtryckning. I samband med provtryckning på nyinstallationer sätter vi upp en värmemätare. När hela installationen eller ändringen är genomförd ska anläggningen besiktas innan den får tas i bruk. Boka tid för provtryckning/mätaruppsättning samt besiktning minst tre arbetsdagar innan åtgärden planeras. Du bokar tid via kundservice.

Tekniska bestämmelser och lokala regler

De tekniska bestämmelserna och våra lokala regler är komplement till branschvillkoren.