Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Checklista för fastighetsägare

Som fastighetsägare är du ytterst ansvarig för åtgärder på fjärrvärmesystemet. Här är en checklista.


Som fastighetsägare ansvarar du för:

 • Att kontakta Finspångs Tekniska i god tid innan du planerar att installera ett nytt fjärrvärmesystem eller göra ändringar i en befintlig anläggning.
 • Att kontakta Finspångs Tekniska:
  - I planeringsstadiet av nybyggnation där fjärrvärmeanslutning önskas.
  - Innan byte, reparation eller ombyggnad av fjärrvärmecentralen.
  - Innan arbete påbörjas på kundens fastighet inklusive dess värmesystem som på något sätt kan påverka fjärrvärmeförbrukningen eller fjärrvärmenätet.
 • Att följa gällande tekniska regler, även om arbetet utförs av en entreprenör.
 • Att skicka in handlingar för granskning hos Finspångs Tekniska minst 14 arbetsdagar innan planerad åtgärd.
 • Att kalla Finspångs Tekniska Verk till provtryckning och besiktning minst 3 arbetsdagar innan planerad åtgärd.