Finspångs AIK Brottningsklubb

Finspångs AIK Brottningsklubb står för en vision att alla oavsett etnisk bakgrund, religion, ålder, kön, nationalitet, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar, ska kunna delta i verksamheten.

Finspångs AIK Brottningsklubb

Finspångs AIK Brottningsklubb lägger fokus på personlig utveckling före resultat vilket lägger grunden för ett livslångt idrottande och föreningen strävar efter att inspireras av förändringar i samhället. Att locka och motivera de äldre ungdomarna känns viktigt och därför vill föreningen bredda verksamheten enligt deras önskemål. Grappling och MMA är exempel på växande grenar i Sverige som föreningen vill ta del av i sin verksamhet. Ännu en gren som önskas utvecklas är para-brottning som främst är för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Sponsringen till föreningen detta år blir därför ett bidrag till utrustningen som behövs för att bredda och utveckla verksamheten.