Finspångs Cykelamatörer

Klubben har ca 200 medlemmar och en växande ungdomsverksamhet. På ungdomsträningarna har de mellan 30-50 ungdomar i ålder 6-15 år. Klubben arrenderar idag en bit mark av Holmen uppe på Grosvad där de har en pump track bana som anlades 2017. På området finns även olika hinder där man kan träna hoppteknik, balans mm.

Finspångs Cykelamatörer

För att locka fler ungdomar att börja cykla MTB så behöver de utveckla området med en längre teknikbana. De har idag uppmärkta spår/leder men som är anpassade för äldre ungdomar och vuxna. Med sponsringen kan de påbörja arbetet med en ny teknikbana som är anpassad mer för yngre åldrar.