Miljöbilen

Två gånger per år är Miljöbilen ute på turné och hämtar upp farligt avfall hos hushållen i Finspångs kommuns ytterområden. 2019-års rundor för Miljöbilen går av stapeln lördagen den 4 maj samt lördagen den 7 september.

Vi välkomnar alla hushåll att möta upp Miljöbilen vid lämplig återvinningsstation och lämna in sitt farliga avfall. Tänk på att även lysrör och glödlampor kan lämnas till Miljöbilen. Miljöbilen tar inte emot grovsopor, vitvaror eller elektronikskrot. Observera att avfallet ska lämnas personligen så ställ inte avfallet vid uppsamlingsplatsen!

Miljöbilen kommer till återvinningsstationerna (ÅVS) enligt nedanstående:

Ort
Plats
Klockan
Hävla
ÅVS Affären
09:00-09:30
Rejmyre
ÅVS P-plats Folkets Hus
09:45-10:15
Lotorp
ÅVS Lorebergsv.
10:45-11.00
Igelfors
ÅVS Affären
11:30-12:00
Grytgöl
ÅVS Källgårdsv.
12:30-13:00
Ljusfallshammar
ÅVS Busshpl, Örebrov.
13:15-13.45
Hällestad
ÅVS Örebrov.
14:00-14:30
Sonstorp
ÅVS Affären
14:45-15:15


Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är ämnen och produkter som kan vara giftiga, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiska, smittförande eller brandfarliga. Det är därför viktigt att du lämnar in sådant till Sjömansängs återvinningscentral eller till Miljöbilen.

Vanliga typer av farligt avfall kan vara:

  • Omärkta flaskor/burkar/lådor. De kan vara farliga eftersom innehållet är okänt. Ta det säkra före det osäkra!
  • Förbjudna bekämpningsmedel. De kommer ofta fram i samband med bostadsförsäljning eller dödsbon.
  • Avfall som innehåller kvicksilver, exempelvis termometrar, dörrklockor och elprodukter med knappcellsbatterier.
  • Avfall som innehåller bly, till exempel blymönja, används som rostskyddsfärg på järnkonstruktioner och underredsbehandling av båtar.
  • Härdare, starka syror och baser (exempelvis ammoniak).
  • Kalciumkarbid (för bekämpning av sorkar)