Läkemedel

Sverige är världsledande när det gäller återlämning av överblivna läkemedel till apotek men vi kan bli ännu bättre. Överblivna läkemedel tas omhand av ditt apotek. Det kan till exempel vara tabletter, astmainhalatorer, salvatuber, läkemedelsplåster och cytostatika.

Har du kasserade sprutor och kanyler ska du lägga dessa i en specifik kanylbehållare. Kanylbehållaren får du gratis på apoteket och här kan du även lämna in behållaren när den är full. Kvicksilvertermometrar och kasserade elektroniska sjukvårdsprodukter som till exempel elektroniska febertermometrar lämnar du på Sjömansängs återvinningscentral.

 Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.