Ljuskällor

Lågenergilampor och lysrör innehåller en liten mängd kvicksilver vilket gör att du bör vara extra försiktig om de går sönder. Trasiga lampor och lamprester klassas som farligt avfall och ska därför lämnas till Sjömansängs återvinningscentral.

Ljuskällor

Gör så här om en kall lågenergilampa/lysrör går sönder:

  • Samla ihop lampresterna och lägg dem i en glasburk med lock

  • Torka golvet med fuktigt papper eller trasa och använd inte dammsugaren överhuvudtaget. Dammsugaren kan sprida kvicksilverdropparna i inandningsluften

  • Lägg pappret/trasan i burken

  • Lämna in hela burken till återvinningscentralen

Gör så här om en varm lågenergilampa/lysrör går sönder:

  • Stäng dörrarna till det rum där lampan gått sönder

  • Öppna ett fönster, gå därifrån och vädra ur rummet i en halvtimme

  • Samla sedan ihop lampresterna och lägg dem i en glasburk med lock

  • Torka golvet med fuktigt papper eller trasa och använd inte dammsugaren överhuvudtaget. Dammsugaren kan sprida kvicksilverdropparna i inandningsluften

  • Lägg pappret/trasan i burken

  • Lämna in hela burken till återvinningscentralen

Kom ihåg att även lämna dina hela men förbrukade lampor och lysrör till Sjömansängs återvinningscentral!