Deponiavfall

Det finns material som inte går att återvinna eller förbränna. Det kan till exempel vara glasfiberisolering och asbest. Sådant avfall läggs på deponi, det vill säga, grävs ned på en sopanläggning.

Vid årsskiftet 08/09 upphörde Sjömansängs återvinningscentral med sin deponiverksamhet men tar fortfarande emot deponiavfall som sedan sänds vidare till andra deponier.

Behöver din verksamhet lämna deponiavfall?

För att lämna deponiavfall på Sjömansängs återvinningscentral ska du göra så här:

  • Sortera avfallet och försök minimera deponiavfallsmängden.
  • Gör en grundläggande karaktärisering (noggrann beskrivning och klassning) av avfallet. 
  • Analysera avfallet vid behov (analys måste utföras av ackrediterat laboratorium).
  • Visa den ifyllda blanketten för vår personal innan du tippar något avfall.

Kör du flera liknande lass från samma ställe räcker det med att lämna en blankett en gång!