Hushållsavfall

Även verksamheter kan ha hushållsavfall. Det kan till exempel vara avfall från fikarummet, kök eller badrum. Uppstår hushållsavfall i ditt företag ska du ha ett abonnemang för detta. Avfallet hämtas sedan av vår entreprenör. Beställ ditt abonnemang hos vår kundservice.

Att tänka på inför hämtning

Vägen är sophämtarnas arbetsplats och framkomligheten och god sikt är viktigt. Det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte - en sopbil är både bredare och högre än en personbil.
Tänk på:
•  allt du slänger i sopkärlet ska ligga i påsar med dubbelknut. Använd dubbla soppåsar för fulla dammsugarpåsar och andra dammande sopor.
•  dra fram sopkärlet (dragavståndet får vara högst 5 meter) och vänd sopkärlets hjul vända utåt (mot vägen). Låt kärlet stå kvar tills det är tömt.
•  röj bort siktskymmande träd och buskar som hänger ut över körbanan.

Vintertips

Vintervägen ska vara framkomlig och minst 3,5 meter bred. Kan inte sophämtarna ta sig fram till din fastighet eller kärlet på grund av otillräcklig skottning eller halkbekämpning kan det leda till att din soptunna inte töms. Då får du förvara avfallet själv till nästa ordinarie hämtning. Räcker inte soptunnan till får en extra säck ställas bredvid sopkärlet. Tänk på att kontakta vår kundtjänst och anmäl detta. Under vintern måste ibland sopkärl ställas ut på annan plats än normalt för tömning. Vi kontaktar de kunder där detta är aktuellt.

•  förpacka blöta sopor så att de inte fryser fast i sopkärlet
•  skotta bort eventuella snövallar efter snöplogen, ta bort snö från locket och skotta och halkbekämpa hela vägen fram till ditt sopkärl

Sommartips

Sommarvärmen kan ställa till luktproblem. Frys in sådant som kan lukta och ta fram detta när sopbilen kommer. Tvätta ur ditt sopkärl med en blandning av lika delar ättika och vatten.