Farligt avfall

Farligt avfall är ämnen och produkter som kan vara giftiga, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiska, smittförande eller brandfarliga. Det är därför viktigt att du lämnar in sådant till Sjömansängs återvinningscentral eller till Miljöbilen.

Farligt avfall

Vanliga typer av farligt avfall kan vara:

  • Omärkta flaskor/burkar/lådor. De kan vara farliga eftersom innehållet är okänt. Ta det säkra före det osäkra!
  • Förbjudna bekämpningsmedel. De kommer ofta fram i samband med bostadsförsäljning eller dödsbon.
  • Avfall som innehåller kvicksilver, exempelvis termometrar, dörrklockor och elprodukter med knappcellsbatterier.
  • Avfall som innehåller bly, till exempel blymönja, används som rostskyddsfärg på järnkonstruktioner och underredsbehandling av båtar.
  • Härdare, starka syror och baser (exempelvis ammoniak).
  • Kalciumkarbid (för bekämpning av sorkar)

Noll-tolerans för farligt avfall i avloppet

Det är av största vikt att farligt avfall hanteras på ett korrekt sätt och ska under inga omständigheter hamna i avloppet. Avloppsreningsverken är inte utrustade för att ta hand om sådant. Gå igenom dina kemikalier och se om du verkligen behöver dem. Välj miljöklassade produkter så minimeras risken att farligt avfall kommer ut i mark och vatten.