Grovsopor

Grovsopor är avfall som uppkommer i hemmet, men som på grund av sin storlek inte får plats i soppåsen eller sopkärlet. Det kan till exempel vara trasiga möbler, cyklar, vitvaror och barnvagnar. För dig som bor i en- eller tvåfamiljshus ingår hämtning av grovsopor åtta gånger per år i avfallshanteringstaxan. I ett fritidsabonnemang ingår hämtning fyra gånger per sommarhalvår.

Grovsopor

Logga in och beställ grovsophämtning

Logga in med mobilt BankID, BankID eller Telias e-legitimation och beställ hämtning av grovsopor. Tänk på att göra din beställning senast fredag klockan 12:00 veckan innan aktuell hämtningsvecka.

Beställ grovsophämtning via telefon

Ring vår kundservice, tfn 0122-851 80. Du får då datum för nästa hämtning i ditt område och kan då boka in en hämtning av dina grovsopor. Vi vill veta vad det är för grovsopor du ska ställa ut, detta för att kunna planera hämtningen. Tänk på att du inte får lämna bildelar, byggnads- och rivningsavfall, värmepannor och värmesystem, betongföremål, tvättställ och toalettstolar, sten, jord, staket, taggtråd, farligt avfall och liknande. Varje kolli som hämtas får väga max 15 kg (undantaget vitvaror) och vara hanterbart för personalen. Du får lämna maximalt 5 kolli vid varje hämtningstillfälle.

Hämtveckor under 2019

Hos en- och tvåfamiljshus hämtar vi grovsopor under veckorna 7, 15, 21, 27, 33, 38, 45, 51 och hos fritidshus under veckorna 21, 27, 33, 38.

Tänk på att du får lämna max fem kolli vid varje hämtningstillfälle. Varje kolli får väga högst 15 kg (frånsett vitvaror) och vara hanterbart för personalen.

Vi hämtar inte:

• byggnads- och rivningsavfall, tvättställ och toalettstolar
• värmepannor och värmesystem
• cementföremål, sten och jord, trädgårdsavfall
• staket och taggtråd, farligt avfall eller liknande

Åk på egen hand till Sjömansängs ÅVC

På Sjömansängs återvinningscentral kan du kostnadsfritt lämna dina grovsopor. Här finns också personal att rådfråga om du är osäker på hur du ska sortera upp dina sopor. Sjömansäng tar även emot farligt avfall från hushåll, el-avfall, vitvaror och olika förpackningar. 

Öppettider för Sjömansäng ÅVC hittar du här.