Kompostering

Vill du kompostera ditt hushållsavfall? Då behöver du anmäla det till kommunens miljöenhet, bygg-och miljönämnden, på 0122-850 00. Kompostering kan ge dig reducerad sophämtningsavgift. Läs mer i Priser & avtal eller kontakta vår kundservice.