Priser & avtal

Våra tjänster finansieras via avgifter som fastställs årligen. Under 2019 behålls taxan på 2018-års nivå.

Sammandrag av 2019 års avfallshanteringstaxa

Villaabonnemang (190 liters kärl, tömning 26 ggr/år)

Grundavgift
761 kr
Tömning och behandling
1.228 kr
Summa 
1.989 kr/år


Fritidsabonnemang (tömning 12 ggr/sommarhalvår)

Grundavgift
667 kr  
Tömning och behandling
501 kr
Summa
1.168 kr/år