Priser & avtal

Våra tjänster finansieras via avgifter som fastställs årligen. Visste du att du i vissa fall kan sänka din kostnad? Till exempel genom att kompostera ditt matavfall. Under 2018 behålls taxan på 2017-års nivå.

Sammandrag av 2018 års avfallshanteringstaxa

Villaabonnemang (190 liters kärl, tömning 26 ggr/år)

Grundavgift
761 kr
Tömning och behandling
1.228 kr
Summa  
1.989 kr/år


Fritidsabonnemang (tömning 12 ggr/sommarhalvår)

Grundavgift
667 kr  
Tömning och behandling
501 kr
Summa
1.168 kr/år