Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Så funkar fjärrvärme

En fin sak med fjärrvärmen är att anslutningen till huset är smidig. Du slipper dessutom onödigt skrymmande anläggningar i huset och utomhus ligger ledningsnätet dolt under jord. Men hur fungerar ett fjärrvärmesystem? Låt oss berätta.


Ett effektivt och evigt kretslopp

Fjärrvärmesystemet bygger på ett kretslopp som börjar och slutar vid vårt effektiva värmeverk. Där värmer vi upp vatten till 75–98° och distribuerar det sedan via ett slutet ledningsnät till alla anslutna fastigheter. I varje fastighet finns en fjärrvärmecentral som ser till att huset blir uppvärmt och får varmvatten i kranarna. När hetvattnet gjort sitt jobb leds det tillbaka till värmeverket för att återigen värmas upp och pumpas ut i systemet. Fjärrvärme ger dig med andra ord obegränsat med varmvatten och värme i fastigheten dygnet runt, året runt.

Smidig installation utan synliga spår

Din fastighet ansluts till fjärrvärmenätet med två rör, framledning och returledning. Anslutningen innebär inga stora ingrepp i vare sig mark eller byggnader och när markytan återställts försvinner snart alla spår.

En central – två vattensystem

Din fastighet får en fjärrvärmecentral som innehåller två värmeväxlare. Den ena värmeväxlaren värmer upp vatten som cirkulerar i elementen och skapar komfort i bostaden. Den andra omvandlar kallvatten från vattenverket till varmvatten för kranar i till exempel badrum, kök och toaletter. De två vattensystemen är skilda från varann vilket innebär att fjärrvärmevatten och kranvatten aldrig blandas.