Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Fjärrvärmen i Finspång

Våra fjärrvärmeanläggningar och infrastruktur delas av alla fjärrvärmekunder i Finspång. Här bjuder vi på en kort genomgång av nyckelkomponenterna som driver kretsloppet och säkerställer leveranskvaliteten ut till dig som kund.


Värmeverket – hjärtat i fjärrvärmesystemet

Många Finspångsbor vet att Finspångs värmeverk ligger på Leverstorpsvägen vid det blå tornet – ackumulatortanken. Men visste du att den avlånga byggnaden inrymmer fyra pannor – en avfallspanna, en flispanna och två biooljepannor. Avfallspannan på 10 MW producerar fjärrvärme året runt. Flispannan används oktober–april och ger 12 MW, plus 2 MW extra som utvinns vid rökgaskondenseringen. De två biooljepannorna på vardera 10 MW användes vid riktigt kallt väder. Pannorna vid värmeverket kompletteras av Nyhemspannan på 10 MW som drivs av bioolja och används vid mellanlastproduktionen.

Dessa fem pannor, i kombination med varmvattenlagringen i ackumulatortanken, samt spillvärmen från SSAB, löser Finspångs behov av värmeproduktion dygnet runt, året runt. För extraordinära händelser finns reservkraft att tillgå i form av de vilande pannorna i Grosvad, 2,5 MW respektive kommunhuset, 7,2 MW.

Fossiloljefritt bränsle – målet är uppfyllt!

Vi hade som mål att vara fossiloljefria i den dagliga fjärrvärmeproduktionen till år 2020. Glädjande nog, för såväl klimatet som ekonomin, lyckades vi ställa om produktionen till fossiloljefritt redan till årsskiftet 2019/2020. Så här funkar det: Avfallspannan återvinner hushållens brännbara avfall, dvs den del av hemmets avfall som inte kan sorteras. 20% av detta bränsle kommer från vår egen kommun, medan 80% importeras. Flispannan drivs med biobränslet flis, dvs sönderdelade träd från skogsavverkning. De två biooljepannorna drivs med rapsolja, RME. Nyhemspannan till sist, drivs med bioolja (BIO25). Även återvinningen av spillvärme från industrin räknas som fossiloljefri.

“Blå tornet” tryggar värmen och ekonomin

Det 52 meter höga blå tornet vid värmeverket är i själva verket en ackumulatortank som lagrar det 98-gradiga vattnet från våra pannor. Den togs i drift 2016 och rymmer hela 6000 m3. Syftet med ackumulatortanken är att utjämna dygnsvariationerna i tillgång och efterfrågan på fjärrvärme. Fördelen är att pannorna kan köras med en jämnare last vilket i sin tur bidrar till minskad miljöpåverkan och bättre ekonomi genom lägre produktionskostnader och minskat slitage på pannorna. Förutom att kapa toppar och dalar i fjärrvärmeproduktionen bidrar tanken även med en trygghet genom att leverera värme vid kortare driftsstopp i någon av värmeverkets pannor.

Fakta om fjärrvärmesystemet i Finspångs kommun

Total längd                                            150 km
Volym i nätverk                                    4 000 m3
Volym ackumulatortank                     6 000 m3
Avfallspanna 10 MW                           80–100 ton hushållsavfall/dygn året runt
Flispanna 12+2 MW                              20–22 000 ton flis/år oktober–april
Biooljepanna 10 MW                           Spetskraft vid behov
Reservpannor 10 resp 4 MW             Driftsätts endast i nödfall