Byggvärme

Finspång Tekniska Verk kan erbjuda byggvärme från fjärrvärmenätet. Byggvärme kan fås i samband med nybyggnation där fastigheten samtidigt ansluts till Finspångs fjärrvärmenät eller vid arbete i fastigheter som redan har fjärrvärme indraget.

Tänkt på att meddela oss i god tid om byggvärme önskas.

Tekniska bestämmelser och lokala regler

Tänk på att följa våra tekniska bestämmelser och lokala föreskrifter. Mer information hittar du under rubriken Tekniska föreskrifter och anvisningar. För anmälan om byggvärme från fjärrvärmenätet eller om du har frågor så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.