Fjärrvärmen i Finspång

Finessen med fjärrvärme? Du får värmen levererad från en gemensam källa där vi sköter driften. Här får du veta allt om hur fjärrvärmen fungerar.

Fjärrvärmen i Finspång

Värmeverket

Fjärrvärmeutbyggnaden i Finspång har pågått sedan mitten på 80-talet och allt eftersom fler och fler kunder har anslutit sig till nätet behövde vi utöka effekten i värmeverket. I början på 2004 togs en avfallspanna på 10MW i bruk och bildar tillsammans med två oljepannor på 10 MW vardera och en biopanna på 15 MW, vårt fjärrvärmesystem.

Bränslet

Bränslet i avfallspannan består av hushållssopor, avfall från industrin samt annat material exempelvis rivningsmaterial. Vårt huvudbränsle för fjärrvärmeproduktionen är nu avfall, vid behov eldar vi även flis och spetsar med olja. När sopbilarna har hämtat hushållsavfallet från fastigheterna i Finspångs kommun kör de direkt till värmeverket och tippar avfallet i värmeverkets bränslelager som är 1500 m3. Det du slänger i soppåsen går med andra ord direkt till förbränning. Här bör du alltså inte slänga sådant som brinner dåligt (till exempel metall) och absolut inte sådant som är miljöfarligt (till exempel batterier).

Hushållsavfallet från Finspångs kommun uppgår till ca 8000 ton/år. Vi hjälper även andra kommuner och tar emot deras hushållsavfall, cirka 20-22 000 ton/år. Industriavfallet körs till Sjömansängs återvinningscentral för sortering innan det kan köras vidare till värmeverket. Vid full drift eldas ca 80-100 ton avfall per dygn i avfallspannan. Värmevärdet på soporna beräknas då vara 2,5-2,8 MWh per ton, vilket är jämförbart med flis. Att vi nu eldar vårt eget avfall innebär att vi minskar vårt oljeberoende, vilket är bra både för ekonomin och för miljön.

Vår flispanna kör vi från oktober till april samt under den tid avfallspannan står stilla exempelvis vid underhållsarbete. Ungefär 20-22 000 ton flis eldas per år och cirka 150 m3 olja. För att minska oljeberoendet och koldioxidutsläppen hoppas vi att vi i framtiden kan övergå till bio-olja.

Ackumulatortank tryggar värmeleveransen

Ackumulatortankens uppgift är att lagra värmeenergi i form av 98-gradigt fjärrvärmevatten. Hetvattnet använder vi sedan för att utjämna dygnsvariationerna i tillgång och efterfrågan på fjärrvärme. Ackumulatorn gör att våra pannor kan köras med en jämnare last vilket bidrar till bättre ekonomi, lägre produktionskostnad, minskad miljöpåverkan och med det minskat slitage på pannor samt förbättrad arbetsmiljö för driftspersonalen. Förutom att reducera toppar och dalar i fjärrvärmeproduktionen skapar tanken även en trygghet genom ökad leveranssäkerhet vid eventuella driftstopp i produktionen.

Fakta ackumulatortanken:

  • projektkostnad ca 28 Mkr
  • idrifttagning i juni 2016
  • volym ackumulatortank 6 000 m³
  • höjd 46 meter
  • diameter 13 meter