Fjärrkyla - en het produkt

Vill du ha sval och behaglig inomhusmiljö i dina lokaler? Fjärrkyla är en klok kyllösning, producerad i vårt värmeverk och som används i lokaler, kontor och offentliga byggnader i Finspång.

Minskar miljöpåverkan

Vi framställer fjärrkyla ur det överskott av fjärrvärme som uppstår under sommaren. Energin i fjärrvärmen omvandlas till kyla i en så kallad absorptionskylmaskin. Det nedkylda vattnet leds i ett separat ledningsnät för att sedan användas för att kyla luften som passerar i en fastighets ventilationssystem. Fjärrkyla minskar miljöpåverkan och bygger på samma kloka idé som fjärrvärme - att låta en central miljöanpassad produktionsanläggning göra jobbet i stället för många små kylanläggningar.