Priser & avtal

Med 7,5 mil ledningsnät är fjärrvärmen ett konkurrenskraftigt alternativ för många fastigheter i vår fina kommun. Jämför gärna priser och bedöm själv!

Prisinformation enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter 2020.
Beräkningar inklusive moms.

Anmärkning: För tabellerna 2-4 är beräkningarna gjorda utifrån ett uppskattat effektbehov (P). I verkligheten har dessa kunder en individuellt uppmätt förbrukning över året samt en individuellt uppmätt effekt (P)
vilket gör att det i praktiken inte finns någon ren fast avgiftsdel för kunder >12 kW. 


Tabell 1. Kundkategori småhus (<12 kW)

Årlig förbrukning kWh

Total kostnad per år

Fast avgift

Rörlig avgift (säsong)

10 000

13 853

7 673

6 180

15 000

16 943

7 673

9 270

20 000

20 034

7 673

12 361

25 000

23 124

7 673

15 451


Tabell 2. Kundkategori småhus (>12 kW)

Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år

Kapacitets-avgift

Rörlig avgift

30 000

14

33 868

17 034

16 834

40 000

18

44 330

21 885

22 445

50 000

23

55 995

27 938

28 057

60 000

27

66 440

32 772

33 668


Tabell 3. Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år

Kapacitets-avgift

Rörlig   avgift

80 000

36

88 513

43 622

44 891

193 000

87

212 698

104 399

108 299

500 000

225

543 425

262 856

280 569

1 000 000

450

1 063 562

502 425

561 137


Tabell 4. Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år

Kapacitets-avgift

Rörlig  avgift

80 000

40

93 323

48 432

44 891

193 000

100

227 999

119 700

108 299

500 000

260

582 221

301 652

280 569

1 000 000

525

1 138 243

577 106

561 137