Priser & avtal

Med 7,5 mil ledningsnät är fjärrvärmen ett konkurrenskraftigt alternativ för många fastigheter i vår fina kommun. Jämför gärna priser och bedöm själv!

Prisinformation enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter.
Beräkningar inklusive moms.

Anmärkning: För tabellerna 2-4 är beräkningarna gjorda utifrån ett uppskattat effektbehov (P). I verkligheten har dessa kunder en individuellt uppmätt förbrukning över året samt en individuellt uppmätt effekt (P)
vilket gör att det i praktiken inte finns någon ren fast avgiftsdel för kunder >12 kW. 


Tabell 1. Kundkategori småhus (<12 kW)

Årlig förbrukning kWh

Total kostnad per år

Fast avgift

Rörlig avgift (säsong)

10 000

13 649

7 560

6 089

15 000

16 694

7 560

9 134

20 000

19 739

7 560

12 179

25 000

22 784

7 560

15 224


Tabell 2. Kundkategori småhus (>12 kW)


Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år

Kapacitets-avgift

Rörlig avgift

30 000

14

33 375

16 790

16 585

40 000

18

43 683

21 570

22 113

50 000

23

55 177

27 536

27 641

60 000

27

65 470

32 300

33 170


Tabell 3. Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år

Kapacitets-avgift

Rörlig   avgift

80 000

36

87 218

42 992

44 226

193 000

87

209 573

102 877

106 696

500 000

225

535 334

258 919

276 415

1 000 000

450

1 047 379

494 550

552 829


Tabell 4. Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning kWh

P (antaget värde)

Total kostnad per år

Kapacitets-avgift

Rörlig  avgift

80 000

40

91 958

47 732

44 226

193 000

100

224 646

117 950

106 696

500 000

260

573 517

297 102

276 415

1 000 000

525

1 120 748

567 919

552 829