Nyanslutning till fjärrvärmenätet

Anslutning av villor och småhus
Anslutningsavgiften för villor och småhus är 87 500 kr inklusive moms för en anslutning som inkluderar en servisledning inklusive ventiler vid yttervägg.

Detta inkluderar max 15 meter servisledning. För tillkommande ledning utgår en kostnad på 1 000 kr/meter.

Observera:

  • Kostnader för berg och egna ledningar på fastigheten samt återställning av murar, asfalterade och plattsatta ytor tillkommer.
  • Invändig installation ingår ej.
  • Anslutningar av villor och småhus utförs två gånger per år. Vid brådskande behov kan anslutning utföras vid annat tillfälle mot en extra avgift.


Anslutning för användning i näringsverksamhet
Pris enligt offert.

Leveransgräns
Avstängningsventiler monteras vid yttervägg i din fastighet och dessa utgör leveransgränsen mellan kunden och Finspångs Tekniska Verk. Detta innebär att Finspångs Tekniska Verk i framtiden ansvarar för fjärrvärmeledningarna ända fram tom. avstängningsventilerna. All utrustning placerad efter ventilerna är kundens eget ansvar. Finspångs Tekniska Verk monterar, äger och ansvarar även för en värmemätare i din undercentral.

Anslutningsvillkor
Finspångs Tekniska Verk förbehåller sig rätten att avgöra om och när en anslutning skall genomföras.