Teknisk information

Här hittar du föreskrifter och anvisningar för installatörer, entreprenörer och fastighetsägare. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Här har vi samlat viktig information för dig som är fastighetsägare, rörinstallatör eller konsult. Allt för att säkerställa leverans, funktion och säkerhet.

Kontakta oss i god tid

Som ledningsägare åligger det Finspångs Tekniska Verk att säkerställa ett säkert och fungerande fjärrvärmenät. Därför finns krav på att ingrepp som på något sätt kan påverka fjärrvärmenätet skall godkännas av Finspångs Tekniska Verk.

Innan byte, reparation eller ombyggnad av en fjärrvärmecentral ska Finspångs Tekniska Verk kontaktas för godkännande. Även innan arbete påbörjas på kundens fastighet eller dess värmesystem som på något sätt kan påverka fjärrvärmeförbrukningen eller fjärrvärmenätet skall Finspångs Tekniska Verk kontaktas i god tid innan arbete påbörjas. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Anmälan till Finspångs Tekniska

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för att installation eller ombyggnad av fjärrvärmecentralen sker enligt branschens gällande regler. Vid installation eller ombyggnation av en större fjärrvärmecentral (ej småhus), gäller att fastighetsägaren/rörinstallatören ska skicka dimensioneringsunderlag, kopplingsprinciper och situationsplan till Finspångs Tekniska Verk för granskning. Vid installation eller ombyggnation av fjärrvärmecentraler i småhus gäller att märke och modell på fjärrvärmecentralen ska skickas in till Finspångs Tekniska Verk för granskning. Underlaget skickas senast 14 dagar innan arbetet ska utföras till vår kundtjänst. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Provtryckning, mätarmontage och besiktning

Primärsidan på alla fjärrvärmecentraler ska provtryckas, inklusive anläggningar i småhus. Detta gäller för samtliga typer av nyinstallationer, reparationer och vid förändringar i befintliga anläggningar som kräver provtryckning. I samband med provtryckning på nyinstallationer sätter vi upp en värmemätare. När hela installationen eller ändringen är genomförd skall anläggningen besiktas innan den får tas i bruk. Boka tid för provtryckning/mätaruppsättning samt besiktning hos vår kundtjänst senast tre arbetsdagar i förväg. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Tekniska bestämmelser och lokala regler

De tekniska bestämmelserna och våra lokala regler är komplement till branschvillkoren.