Information fastighetsägare

Som fastighetsägare är det viktigt att du tänker på att:

 • Kontakta Finspångs Tekniska Verk i god tid om du tänker installera ett nytt fjärrvärmesystem eller göra ändringar i en befintlig anläggning.
 • Finspångs Tekniska Verk ska kontaktas:
  - I planeringsstadiet av nybyggnation där fjärrvärmeanslutning önskas.
  - Innan byte, reparation eller ombyggnad av fjärrvärmecentralen.
  - Innan arbete påbörjas på kundens fastighet inkl. dess värmesystem som på något sätt kan påverka fjärrvärmeförbrukningen eller fjärrvärmenätet.
 • Det ligger på fastighetsägarens ansvar att följa gällande tekniska regler, även om arbetet utförs av en entreprenör.
 • Skicka in handlingar som skall vara Finspångs Tekniska Verk tillhanda i god tid.
 • Kalla Finspångs Tekniska Verk till provtryckning och besiktning i god tid.