Information installatör

Som installatör är det viktigt att du tänker på att:

  • Följa Tekniska bestämmelser F:101 och de lokala föreskrifterna.
  • För fjärrvärmecentraler i näringsverksamhet ska Finspångs Tekniska Verk närvara vid provtryckning. När detta är gjort kan anläggningen isoleras på primärsidan. När hela anläggningen är klar kan sedan anläggningen besiktas i sin helhet tillsammans med Finspångs Tekniska Verk.
  • Egenkontroll ska utföras vid alla typer av arbeten på kundernas fjärrvärmecentraler. Det finns två varianter av egenkontroll: En för nyinstallation av fjärrvärmecentraler samt en mindre omfattande för övriga reparationsarbeten eller ombyggnader.
    - Egenkontroll för nyinstallation av fjärrvärmecentral
    - Egenkontroll för reparationsarbete och ombyggnad av fjärrvärmecentral

Egenkontrollen ska fyllas i och skickas till Finspångs Tekniska Verks kundtjänst för arkivering efter slutfört arbete. Installatören kan även välja att fylla i sin egen egenkontrollista. Denna skall dock innehålla minst detsamma som Finspångs Tekniska Verks lista för motsvarande arbete.