Varför fjärrvärme?

Ekonomiskt. Pålitligt. Närproducerat. Det är ingen tillfällighet att närmare tusen fastigheter i Finspångs kommun har fjärrvärme. Läs om alla fördelar här!

Varför fjärrvärme?

Vad prioriterar du när du ska välja uppvärmningsform för ditt hus? Hur miljösmart den är? Om den är lättskött? Driftsäker? Kanske är allt detta viktigt och då kan fjärrvärme vara ditt bästa val.

I stället för att varje fastighet har sin egen värmekälla får du din värme från en gemensam anläggning - vårt värmeverk - när du har fjärrvärme. Vi har byggt ut fjärrvärmenätet i Finspång sedan mitten av 1980-talet och har nu cirka 7,5 ledningsmil totalt. Idag har nära 900 fastigheter i Finspångs tätort fjärrvärme som uppvärmningskälla. Fjärrvärmen produceras i värmeverket där vi eldar främst hushållssopor (8 000 ton hushållsavfall från Finspång plus 22 000 ton hushållsavfall från andra kommuner), källsorterat avfall från industrier och byggprojekt, rester från skogsbruk (22 000 ton) samt överskottsvärme från SSAB. Kalla vintrar behöver vi också stötta med olja.

Effektivt och klimatsmart

Värmeverkets effektiva förbränning och reningsutrustning minskar utsläppen av miljöstörande ämnen och fjärrvärmeanvändandet har minskat det svenska samhällets koldioxidutsläpp med närmare 20 procent. Att välja fjärrvärme är ett bra val för klimat och miljö.

Bekvämt och tryggt

Det är både enkelt och prisvärt att installera fjärrvärme i din fastighet. Värmeväxlaren och rörledningarna som behövs tar obetydlig plats och fastigheten får ett tryggt värmesystem med en driftsäkerhet som ligger så nära 100 % man kan komma. Priset på fjärrvärme har utvecklats i lägre takt än alternativen mycket beroende på att vårt fjärrvärmeverk är flexibelt och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång.

Är du intresserad av att bli fjärrvärmekund hos oss? Välkommen att kontakta oss så pratar vi mer om möjligheterna att ansluta din fastighet.