12 juni 2019

Avbrott i vattenleveransen i delar av Rejmyre

Just nu lagar vi en vattenläcka som berör boende på Apoteksvägen, Anfångarvägen, Mästarevägen 31 -33 och Skolvägen 10-18. Vilket medför att vattnet har stängts av.

En vattenpost kommer att placeras i korsningen Mästarevägen/Sliparevägen för avhämtning av dricksvatten. Observera att närliggande fastigheter/område också kan beröras av avbrottet. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och tryckförändringar (luft) kan förekomma. Låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut igen.

12 jun 14:00
Vattnet på släppt
Nu är vattenläckan lagad och vattenleveransen fungerar normalt igen. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och tryckförändringar (luft) kan förekomma. Låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut igen.

12 jun 12:40
Slutarbete av lagningen
Idag stänger vi av vattnet igen klockan 13:15 för att göra en permanent lagning av ledningen.

11 jun 14:21
Vattnet påsläppt
Nu är vattenläckan lagad och vattenleveransen fungerar normalt igen. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och tryckförändringar (luft) kan förekomma. Låt i så fall kallvattenkranen stå öppen en stund tills vattnet ser klart ut igen.

11 jun 11:14
Vattenläcka lagas