Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Vattenkvalitet

Varmt kranvatten passar varken till dryck eller matlagning eftersom vattnet passerat både uppvärmning och ledningar vilket försämrar både kvalitet och smak. Ta för vana att alltid använda kallt vatten. Det är det vi levererar. Låt gärna kallvattenkranen få stå öppen en stund på morgonen för att skölja ur det vatten som stått stilla i ledningarna under natten.

Vi analyserar och kontrollerar

Vi gör kontroller vid vattentäkten, när vattnet lämnar vattenverket samt hos konsumenten, till exempel vid skolor och förskolor. Vid analysering av ett vattenprov ges ett av tre omdömen:

  • tjänligt vatten, vilket betyder att vattnet är bra för det ändamål man tänkt sig.
  • tjänligt med anmärkning, vilket är en varningssignal - en upplysning om att man måste utreda orsaken till förhöjda värden
  • otjänligt, vilket innebär att vattnet är olämpligt att dricka

Det är många krav som ska uppfyllas för att ett vatten ska betraktas som tjänligt, men i Sverige är vi lyckligt lottade och de allra flesta i vårt land har tillgång till bra dricksvatten. I vår kommun gör vi kontinuerligt omfattande kemiska och biologiska analyser på vårt dricksvatten. Detta för att med säkerhet veta att vattenkvalitén är så bra som den ska vara.

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner desto mjukare vatten. Hårdheten har bland annat betydelse när man doserar tvättmedel i tvättmaskinen. I mjukt vatten behöver man inte använda så mycket tvättmedel, vilket är bättre för miljön. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter.

I vår kommun levererar vi följande:

Byle
4,5 °dH (mjukt)
Finspång*
4,2 °dH (mjukt)
Grytgöl
5,7 °dH (mjukt)
Hävla
9,0 °dH (medelhårt)
Igelfors
5,6 °dH (mjukt)
Rejmyre
1,6 °dH (mycket mjukt)

*Från Finspångs vattenverk levereras vatten till Lotorp, Risinge, Butbro, Sonstorp, Hällestad, Borggård och Ljusfallshammar.

PFAS 

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, fastställde i september 2020 en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen människor kan få i sig utan risk för hälsan. Med anledning av detta har Livsmedelsverket beslutat att det nya gränsvärdet för dricksvatten i Sverige ska vara 4 nanogram per liter vatten (ng/l) för PFAS4 (summan av fyra olika PFAS-ämnen).  Det nya gränsvärdet kommer att börja tillämpas 2026. Livsmedelsverkets tidigare åtgärdsgräns är 90 nanogram per liter vatten för 11 PFAS-ämnen.

Dricksvattnet som produceras här i Finspång ligger långt under den nuvarande gränsen och den ligger även under den framtida gränsen för PFAS4. Från våra samtliga vattenverk (Rejmyre, Byle, Grytgöl, Hävla, Igelfors och Finspång) har medelvärdet för PFAS4 varit som högst 2,75 ng/l och som lägst 1,4 ng/l.