Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Vattenkvalitet

Provtagning är en viktig del av dricksvattenhanteringen. Vi tar regelbundet vattenprover från olika källor och platser i distributionsnätet för att analysera dess kvalitet.

Vattenkvalitet

Vi säkerställer god kvalité

Vattnet som tas från våra vattentäkter behöver genomgå en process innan det pumpas ut i ledningsnätet och vidare till din kran. I våra vattenverk behandlas vattnet med hjälp av olika typer av filter, luftning, flockning, sedimentering och pH-justering. Desinfektion sker med UV-ljus och/eller klorering.

Varje år tar vi ca 500 prover, vi gör kontroller vid vattentäkten, när vattnet lämnar vattenverket samt hos konsumenten, till exempel vid skolor och förskolor. Provtagning är en viktig del av dricksvattenförsörjningen för att säkerställa hög kvalitet. I vår kommun gör vi kontinuerligt omfattande kemiska och biologiska analyser på vårt dricksvatten. Genom att analysera dricksvattnet regelbundet kan vi upptäcka eventuella avvikelser och vidta åtgärder för att lösa problemen. Detta skyddar folkhälsan och garanterar att vi fortsätter leverera säkert och högkvalitativt dricksvatten som möter våra hälsokrav.

För att säkerställa kvalitén har faroanalyser (HACCP) genomförts för varje vattenverk. Riskerna har hanterats och genom att identifiera och kontrollera de kritiska styrpunkterna kan man minimera risken för avvikelser som kan påverka kvaliteten negativt.

Använd kallt vatten

Använd alltid kallt vatten som dryck och till matlagning. Varför? Jo, vi levererar kallt vatten som är kontrollerat och klassat som livsmedel. Varmvatten däremot är något som produceras lokalt i din fastighet med hjälp av exempelvis en varmvattenberedare. Varmvattnet kontrolleras inte och kan ibland innehålla höga halter av bakterier och koppar.

Undvik stillastående vatten

Vid stillastående dricksvatten kan det snabbt bildas bakterier och andra föroreningar som kan påverka vår hälsa negativt. För att undvika detta är det viktigt att använda och förbruka dricksvatten regelbundet. Låt gärna kallvattenkranen få stå öppen en stund på morgonen för att skölja ur det vatten som stått stilla i ledningarna under natten.

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner desto mjukare vatten. Hårdheten har bland annat betydelse när man doserar tvättmedel i tvättmaskinen. I mjukt vatten behöver man inte använda så mycket tvättmedel, vilket är bättre för miljön. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter.

I vår kommun levererar vi följande:

Byle                4,5 °dH (mjukt)
Finspång*      4,2 °dH (mjukt)
Grytgöl           5,7 °dH (mjukt)
Hävla              9,0 °dH (medelhårt)
Igelfors           5,6 °dH (mjukt)
Rejmyre          1,6 °dH (mycket mjukt)

*Från Finspångs vattenverk levereras vatten till Lotorp, Risinge, Butbro, Sonstorp, Hällestad, Borggård, Prästköp och Ljusfallshammar.

Information om PFAS 

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, fastställde i september 2020 en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen människor kan få i sig utan risk för hälsan. Med anledning av detta har Livsmedelsverket beslutat att det nya gränsvärdet för dricksvatten i Sverige ska vara 4 nanogram per liter vatten (ng/l) för PFAS4 (summan av fyra olika PFAS-ämnen).  Det nya gränsvärdet kommer att börja tillämpas 2026. Livsmedelsverkets tidigare åtgärdsgräns är 90 nanogram per liter vatten för 11 PFAS-ämnen.

Dricksvattnet som produceras här i Finspång ligger långt under den nuvarande gränsen och den ligger även under den framtida gränsen för PFAS4. Från våra samtliga vattenverk (Rejmyre, Byle, Grytgöl, Hävla, Igelfors och Finspång) har medelvärdet för PFAS4 varit som högst 2,75 ng/l och som lägst 1,4 ng/l.