FinspongsEl

Det har producerats vattenkraftsel i Finspångs kommun ända sedan vår äldsta kraftstation, Stjärnvik, invigdes år 1913. Senare tillkom även kraftstationerna i Lotorp och Butbro. Tills idag har vi dock sålt den lokalproducerade elen till de stora energibolagen. Men nu tar vi hem den till Finspångsborna. Och eftersom vi på Finspångs Tekniska värnar om det lokala var det självklart att döpa vårt elerbjudande till FinspongsEl. Den äldre stavningen med ”o” markerar vår stolthet över det kulturarv som vår kraftproduktion, och all annan industriell verksamhet i Finspång, representerar.

Vattenkraften är en ren, förnybar energikälla utan klimatpåverkan. Dessutom är vattenkraften beprövad och trygg, och vattenkraftverk har mycket lång livslängd. Stjärnvik, vår allra första kraftstation, invigdes redan 1913 och är fortfarande i toppform. Sist men inte minst är vattenkraft ryggraden i den förnybara energiförsörjningen i Sverige. En naturlig energikälla som bildar basen för vårt välstånd.

Vi samarbetar med Mälarenergi som ägs av Västerås stad. De fungerar som garanti för vår leverans genom sin storlek, stabilitet och starka förankring i svensk elmarknad. Dessutom delar de vår inställning och strävan att ständigt utveckla sina tjänster till förmån för privatkunder, företagskunder och ett hållbart samhälle. Tillsammans med Mälarenergi handlar vi upp svensk vattenkraft som förstärker vår lokala vattenkraftsproduktion vid våra egna kraftstationer. Med andra ord vilar vår leverans på tryggheten i ett stabilt partnerskap och en samlad svensk vattenkraftsindustri.