Priser & avtal

Våra tjänster finansieras via avgifter som fastställs årligen. För dig som privatperson ingår hela vår service i avfallshanteringsavgiften. För företag, lantbruk, föreningar och annan verksamhet har vi anpassade prislistor och abonnemang.