Hoppa till innehåll
Finspångs Tekniska logotype
Logga in

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Finspångs Tekniska

Vår verksamhet ska bidra till en optimal infrastruktur för ett hållbart samhälle.

För att uppnå det vill vi:

Använda resurser effektivt, där så är tillämpligt välja material med låg miljöbelastning och ställa krav på leverantörer.

Tillhandahålla relevant miljöinformation till kunden för främjande av ökad miljömedvetenhet om energi-, VA- och avfallsfrågor.

Ha medarbetare med goda kunskaper om verksamhetens miljöpåverkan och miljöarbete vilket säkerställs genom kontinuerlig utbildning och kommunikation.

Sträva mot en hållbar produktion av värme, komfortkyla, el och dricksvatten samt ett hållbart omhändertagande av avloppsvatten och avfall. Vi ska ständigt förbättra vårt arbetssätt inom alla verksamheter för att uppnå bättre miljöprestanda.

Kontinuerligt övervaka och mäta vår verksamhet och vara proaktivt handlande. Vi ska i möjligaste mån skydda miljön genom att förebygga föroreningar. Miljöambitionerna ska vara högre ställda än vad lagstiftningen kräver och vi ska uppfylla våra intressenters krav.